Hệ ren theo quy cách sản phẩm

Mỗi một quy cách sản phẩm của Bu lông Ốc vít khác nhau sẽ có các bước ren khác nhau. Dưới đây là bảng chi tiết các bước ren cho từng Size sản  phẩm do Bu lông Thọ An thống kê.

Hệ ren theo quy cách sản phẩm

SIZE BƯỚC REN THÔ
(Coarse Pitch)
BƯỚC REN MỊN
(Fine Pitch)
BƯỚC REN CỰC MỊN
(Extra Fine Pitch)
M1.6 0.35 0.2
M2 0.4 0.25
M3 0.5 0.35
M3.5 0.6 0.35
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1 0.75
M8 1.25 1 0.75
M10 1.5 1.25 1
M12 1.75 1.5 1.25
M14 2 1.5 1.25
M16 2 1.5 1
M18 2.5 2 1.5
M20 2.5 2 1.5
M22 2.5 2 1.5
M24 3 2 1.5
M27 3 2 1.5
M30 3.5 3 2
M33 3.5 3 2
M36 4 3 2
M42 4.5 4 3
M48 5 4 3
M52 5 4 3
M56 5.5 4 3
M60 5.5 4 3
M64 6 4 3
M68 6 4 3
M72 6 4 3
M80 6 4 3
M90 6 4 3
M100 6 4 3

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0964 788 985 / 0986 068 715 hoặc Email: bulongcapben@gmail.com / thoanservice@gmail.com chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.