Bulông Inox DIN 933, ren lửng

Giá bán:
Mã sản phẩm:
Bảo hành:
Hãng sản xuất:
Kho hàng:

BL INOX DIN 931
01 năm
Thọ An
Thọ An

0986068715

Giới thiệu về bu lông Inox theo tiêu chuẩn DIN 933, ren lửng

BULÔNG INOX DIN 931, REN LỬNG
Tiêu chuẩn: DIN 931
Chất liệu: Inox SUS 201, 304, 316
Đường kính: M4 ~ M48…

din-933-bolt-ss-316-din931-hex-600x563

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32
b1, L≤125 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
b2, 125<L≤200 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56
b3, L>200 57 61 65 69
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
b1, L≤125 54 60 66 72 78 84 90 96 102
b2, 125<L≤200 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 124
b3, L>200 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137