Cường độ tính toán chịu kéo của bu lông

Ở bài viết trước công ty Thọ An chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn Cường độ tính toán của một bulong trong bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc Cường độ tính toán tuy nhiên nó là Cường độ tính toán chịu kéo của hai loại bu lông: Bu lông neo và Bu lông cường độ cao.

Cường độ tính toán chịu kéo của bulông neo kí hiệu là fba được xác định theo công thức fba = 0,4 fub. Trị số cường độ tính toán chịu kéo của bu lông neo được cho trong bảng sau:

chiu_keo_bulong_neo

Bảng: Cường độ tính toán chịu kéo của bulông neo (Đơn vị tính: N/mm2)

Cường độ tính toán chịu kéo của bu lông cường độ cao trong liên kết truyền lực bằng ma sát được xác định theo công thức fhb = 0,7 fub . Cường độ kéo đứt tiêu chuẩn kí hiệu fub của thép làm bulông cường độ cao cho trong bảng (Đơn vị tính : N/mm2) :

cuong_do

Bảng: Cường độ tiêu chuẩn fy, fu và cường độ tính toán f của thép các bon (TCVN 5709 : 1993)

Trong đó:

  • fba cường độ tính toán chịu kéo của bu lông neo
  • fhb cường độ tính toán chịu kéo của bu lông cường độ cao
  • fub cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của bu lông
  • f cường độ tính toán của thép chịu kéo, nén, uốn lấy theo giới hạn chảy
  • fy cường độ tiêu chuẩn lấy theo giới hạn chảy của thép

Để biết thông tin chi tiết hay đặt hàng quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An

Hotline: 0982831985 / 0986.068.715

Email: bulongcapben@gmail.com / thoanservice@gmail.com

Website: www.bulongcapben.vn / www.bulongthoan.vn