Bu lông và đai ốc

Bu lông và đai ốc được sử dụng để bắt chặt các chi tiết với nhau ở các khu vực khác nhau. Có nhiều loại bu lông và đai ốc tùy theo ứng dụng của chúng. Điều quan trọng là phải nắm bắt được chủng loại để có thể tiến hành việc bảo dưỡng được chính xác.

  1. Đai ốc
  2. Bu lông

Thông số kỹ thuật của bu lông và đai ốc.

Bu lông có nhiều tên gọi khác nhau để xác định kích thước và cường độ của chúng.

Bu lông dùng trong ô tô được chọn tùy theo cường độ và kích thước ứng với từng khu vực riêng biệt.

Do đó, hiểu được tên của bu lông là một trong những kiến thức căn bản khi tiến hành bảo dưỡng.

Ví dụ: M 8 x 1.25 – 4T

M: loại ren (” M” viết tắt của ren hệ mét, các loại ren khác là “S” cho loại răng nhỏ và “UNC” cho loại răng thô).

8: đường kính ngoài của bu lông, trong hình vẽ sau nó được biểu diễn bằng 7.

1.25: bước ren (mm), trong hình vẽ nó được biểu diễn bằng 8.

4T: cường độ

Số cho biết 1/10 cường độ chịu kéo nhỏ nhất theo đơn vị kgf/mm2, chữ đại diện cho cường độ chịu kéo. Cường độ được dập trên đầu bu lông

Các lưu ý về bảo dưỡng

Cách xiết bu lông

Các phương pháp xiết bu lông:

Các bu lông được xiết bằng một cân lực đến momen tiêu chuẩn chỉ ra trong hướng dẫn sửa chữa.

Sự cần thiết của momen xiết tiêu chuẩn

Tập cảm giác momen xiết:

  1. Dùng một cân lực, xiết một bu lông hay đai ốc đến 150 kgf.cm
  2. Dùng một đầu khẩu hay chòng, xiết lại nó theo cách tương tự
  3. Lặp lại thao tác này nhiều lần cho đến khi học được cảm giác xiết bằng khẩu hay chòng để đạt được cùng momen xoắn với cân lực.

Lưu ý: Để có kinh nghiệm về cảm giác trờn ren hãy xiết bu lông và làm hỏng các ren của nó bằng cách tác dụng lực lớn nhất có thể.