Kí hiệu ren, mối ghép đinh tán và bu lông

 

Kí hiệu ren
Kí hiệu ren được ghi theo hình thức của ghi kích thước và được ghi trên đường kích thước của đường kính ngoài cùng của ren như hình và bảng dưới đây:

Kí hiệu quy ước mối ghép đinh tán và bu lông (Trích TCVN 1610 – 88)

Cần chú ý:

Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh, trên hình biểu diễn vuông góc với trục ren, đường chân ren được thể hiện bằng khoảng 3/4 đường tròn.Đường giới hạn ren và đường đinh ren vẽ bằng nét liền đậm.