Yêu cầu kỹ thuật bu lông thông dụng

Bu lông ngày càng được sử dụng rộng rãi và dần trở thành một chi tiết cơ khí không thể thiếu. Nhưng không phải ai cũng biết những yêu cầu kỹ thuật của chúng. Do đó, trong bài viết này công ty Thọ An chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc Yêu cầu kỹ thuật bu lông thông dụng theo Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 101-63 áp dụng cho các loại bu lông thô, nửa tinh và tinh thông dụng.

1. Nhãn hiệu thép chế tạo bu lông

Kiểu, kích thước và độ nhẵn bề mặt của bu lông phải theo những yêu cầu đã được quy định trong các tiêu chuẩn về kích thước.

Bu lông phải chế tạo bằng thép theo các nhãn hiệu sau đây:

Phân loại bu lông Nhãn hiệu thép*
Bu lông thô Cт.3, Cт.4, Cт.5
10, 15, 20, 25, 30 và 35
Bu lông nửa tinh Cт.3, Cт.4, Cт.5,
15, 20  25, 30, 35, 40, 45
35X, 40X, 45X
Bu lông tinh Cт.3, Cт.4, Cт.5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45
35X, 40X, 45X
A12, A20, A30

Tạm thời dùng theo tiêu chuẩn hiện hành của Liên xô (ГOCT) hay những tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác, cho tới khi ban hành tiêu chuẩn nhà nước về vật liệu.

Nhãn hiệu thép phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Khi không có những chỉ dẫn đó thì bu lông sẽ chế tạo theo nhãn hiệu thép bất kỳ đã chỉ dẫn ở điều này, thích hợp với từng loại bu lông.

Khi cần thiết, theo sự thỏa thuận của bên tiêu thụ và bên chế tạo, cho phép chế tạo bu lông bằng thép có nhãn hiệu không kể ở trên.

Có thể chế tạo bu lông bằng kim loại màu hoặc hợp kim màu khi vật liệu bu lông phải có tính kháng từ, khi bu lông là chi tiết dẫn điện hoặc trong những trường hợp khác có lý do kỹ thuật xác đáng. Nhãn hiệu của kim loại màu và hợp kim màu do bên tiêu thụ và bên chế tạo thỏa thuận quy định.

Theo yêu cầu của bên tiêu thụ, bu lông có thể đem nhiệt luyện, mạ để chống rỉ và để trang trí. Loại mạ và yêu cầu kỹ thuật của lớp mạ do hai bên thỏa thuận quy định. Chiều dầy lớp mạ phải nằm trong kích thước danh nghĩa của bu lông.

2. Ren ở bu lông

Bước lớn hoặc bước nhỏ phải theo TCVN 45-63; dung sai ren theo TCVN 46-63.

Nếu trong đơn đặt hàng không quy định cấp chính xác của ren, thì ren để ghép chặt (bước lớn hoặc bước nhỏ) chế tạo theo cấp chính xác 3.

Chế tạo bu lông thô có ren theo cấp chính xác 2, cũng như chế tạo ren hệ mét bước nhỏ, tiến hành theo sự thỏa thuận của hai bên.

Ren có thể chế tạo bằng phương pháp lăn ép hoặc cắt tùy theo cơ sở sản xuất chọn.

Kích thước đường kính của thân bu lông khi chế tạo ren bằng phương pháp lăn ép do cơ sở sản xuất quy định.

Đối với bu lông được cắt ren, đoạn ren cạn và rãnh lùi dao phải phù hợp với TCVN 48-63.

Cho phép ren có những chỗ đứt nhỏ cục bộ, với chiều dài tổng cộng không quá một nửa vòng ren. Cho phép có những chỗ biến dạng và rìa thừa, nếu chúng không cản trở việc văn vào của ren.

Độ lệch tâm của phần cắt ren so với phần trơn của thân bu lông tinh và nửa tinh dùng để ghép vào lỗ đã doa và với thân bu lông có bậc, không được vượt quá giới hạn sai lệch cho phép của đường kính ngoài của ren.

Phần trơn của bu lông tinh dùng để ghép vào lỗ đã doa phải chế tạo với dung sai theo đường kính của hệ thống lỗ, tùy theo kiểu lắp ghép ghi trong đơn đặt hàng. Độ nhẵn bề mặt của loại bu lông này cũng chỉ dẫn trong đơn đặt hàng.

Phần cuối của thân bu lông tinh và nửa tinh chế tạo bằng phương pháp cắt ren phải có dạng hình côn, hình cầu hay hình trụ theo TCVN 47-63.

Bu lông chế tạo bằng phương pháp lăn ren cho phép không làm cạnh vát hay mặt hình cầu ở cuối thân.

Phần cuối thân bu lông thô và nửa tinh chế tạo ren bằng phương pháp lăn ép cho phép trên mặt cuối của thân có thể lồi ra hay lõm vào hoặc cắt nghiêng một ít nhưng không ra ngoài giới hạn sai lệch cho phép của chiều dài bu lông. Lỗ để cắm chốt chẻ được khoét miệng với góc từ 90o đến 120o và đường kính của lỗ khoét rộng bằng 1,2 đến 1,5 đường kính của lỗ. Cho phép khoan lỗ để cắm chốt chẻ ở thân bu lông  và 1 lỗ ở đầu bu lông trong khi lắp và không cần khoét miệng lỗ cắm chốt chẻ nếu không có rìa thừa trên mép lỗ.

Chúng ta vừa tìm hiểu xong Yêu cầu kỹ thuật bu lông thông dụng. Mọi thắc mắc cũng như cách thức đặt mua bu lông, đai ốc, … quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0964 788 985 / 0986 068 715 hoặc Email: bulongcapben@gmail.com để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.