Cung cấp bu lông lục giác chìm không đầu (Vít trí)

Bu lông Lục giác chìm không đầu hay còn gọi là vít trí đầu lục giác chìm được sử dụng phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo, đặc biệt là lắp ráp các chi tiết cơ khí chính xác, các chi tiết máy móc, thiết bị.

I. Phân loại Bu lông Lục giác chìm không đầu:

1. Theo hình dáng kích thước có các loại:

2. Theo vật liệu chế tạo có các loại:

II. Tiêu chuẩn kỹ thuật các loại bu lông Lục giác chìm không đầu.

1. Vít trí lục giác đầu bằng theo tiêu chuẩn DIN 913

Vít trí lục giác đầu bằng

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12 15 18
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

 

2. Vít trí lục giác đầu nhọn theo tiêu chuẩn DIN 914

Vít trí lục giác đầu nhọn

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
dp 1 2 2 2 4 6 8
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

 

3. Vít trí lục giác đầu lõm theo tiêu chuẩn DIN 916

Vít trí lục giác đầu lõm DIN 916

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
dp 1,4 2 2,5 3 5 6 8 10 14 16
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

 


Để biết chi tiết về sản phẩm hoặc quý khách có nhu cầu mua hàng vui lòng gọi điện theo Hotline: 0982 831985 / 0986068715 hoặc gửi thông tin vào Email: bulongcapben@gmail.com